Informatie

De workshops

Bij alle workshops die wij aanbieden wordt er altijd gestart met een praktisch gedeelte. Humor en muziek staan hierin vaak centraal. Hierdoor ontstaat een veilige setting, wat ervoor zorgt dat de deelnemers al vrij snel zichzelf durven te zijn en de ware groepsdynamiek zichtbaar wordt.

Vanuit deze groepsdynamiek gaan we aan de slag. De oefeningen hebben allemaal hun eigen didactiek. Ze werken mee aan het stimuleren van samenwerking, het in de kracht zetten van de deelnemers, ze stimuleren weerbaarheid, of lokken gedrag uit, waar dan direct op kan worden gereageerd. Dit laatste punt geven de programma’s extra kracht. Door direct te reageren op gedrag, ontstaat een duidelijke setting.

Alle deelnemers vinden als het ware hun eigen stem en vanuit die setting gaan ze aan de slag met het bewust worden van hun eigen gedrag om zo onbewust samen te werken aan het verbeteren van de groepsdynamiek.

De laagdrempelige oefeningen zorgen voor een veilig gevoel en voor een directe verankering van dit bewustzijn, waardoor de docenten/ begeleiders in een later stadium, of de deelnemers, zelf hier gemakkelijk op terug kunnen vallen. Naast de verschillende oefeningen die tevens skills en samenwerking stimuleren, zullen er tijdens het programma ook korte wedstrijdjes worden georganiseerd, waarbij de deelnemers leren hoe om te gaan met elkaar in teamverband maar ook hoe ze het ‘beste’ uit hun team kunnen halen.

Na zes tot acht weken is er dan ook nog de mogelijkheid om het tweede gedeelte van de Pest Mij Maar tour af te nemen, de zogenaamde Terug Kom Dag. Tijdens deze positieve maar vaak emotionele sessie, komen we terug in de klas om het praktijkgedeelte na te bespreken. Alle deelnemers en hun mentoren/begeleiders zijn hierbij aanwezig. Indien wenselijk kunnen na afloop anti- pest contracten worden getekend.

Dit programma verloopt altijd in samenwerking met de school. Wat betreft de tijden van onze aanpak, plannen we die graag in de uren van de gymles zodat de school meestal het reguliere rooster kan aanhouden.

Voor gedetailleerde informatie over de workshops en tarieven kunt u het best contact opnemen met onze backoffice. In een prettig en open gesprek zal zij u te woord staan en zo nodig advies geven zodat u al snel vooruit kan.