Waarom ‘Pest mij maar’?

Onze visie

Met ‘Pest Mij Maar’ vragen we letterlijk om op te staan om ons samen sterk te maken. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als geen ander begrijpen wij dat dit nooit zomaar verwacht mag worden van onze deelnemers. Hiervoor is eerst bewustwording nodig. Niet alleen in jezelf maar ook in de ander én in het proces dat gaande is binnen de groep(en). Om dit proces voelbaar te maken voor onze deelnemers, gaan wij uit van bepaalde kernwaarden.

Humor,- Respect,- Bewegen,- Samenwerken,- Uitgaan van ieders Kracht,- Sportiviteit,- eigen Verantwoordelijkheid en Verdraagzaamheid. Dit zijn de kernwaarden die voor onze visie erg belangrijk zijn. Aan de hand van alledaagse voorbeelden wordt er tijdens onze laagdrempelige beweegprogramma’s ingegaan op maatschappelijke onderwerpen als Pesten, Cyberpesten, Gezondheid, Leefbaarheid, Sport,- en beweegstimulering.

“De afgelopen 18 jaar, heb ik veel verschillende, persoonlijke verhalen gehoord van mijn deelnemers over pesten. Of ze werden gepest en sommigen waren pestkoppen. Ze hadden allen twee of meer van bovenstaande onderwerpen met elkaar gemeen. Door deze aan de hand van alledaagse voorbeelden te verwerken in onze boodschap tijdens de beweegprogramma’s, merkte ik dat de kernwaarden en de groepsdynamiek verbeterden.

Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om meerdere workshops en programma’s aan te gaan bieden vanuit ‘Pest Mij Maar.’ Op deze manier kunnen we op een breder vlak met onze kernwaarden en onze missie aan de slag. Uiteindelijk is het niet de wereld die te klein is, maar onze geest. “Als we ons allemaal een beetje aanpassen, kunnen we samen alles.”

Henk Pieterse.

Pest mij maar!

De Pest Mij Maar Tour draait inmiddels al sinds 2006 binnen alle onderwijsvormen, jeugdinstellingen en jeugdgevangenissen. Ook zijn we te vinden op diverse vakantieparken en events. Vaak werken we samen met gemeenten, beleidsschrijvers bij de provincie en met maatschappelijke (sport)organisaties en verenigingen in Nederland, België en Duitsland.

Bij de laatste meting (2016) scoorde onze tour een 9,8 bij onze vaste klanten. Pest Mij Maar bereikt op dit moment rond de 50.000 deelnemers per jaar, met deelnemers variërend van 6 jaar tot zelfs 70+!

De workshops bestaan uit twee gedeelten — een praktijkgedeelte, en een terugkom dag. Meer informatie hierover vind je hier.

Beter een goede buurT

‘Beter een goede buurT’ is ons programma waarbij we vanuit de visie van ‘Pest Mij Maar’, gaan voor een positieve beweging in de wijken. Door samen te werken met de aanwezige scholen, gemeente, jeugdinstanties, woningbouwverenigingen, buurtverenigingen e.o. laten we de buurtbewoners, winkeliers en andere betrokkenen, kennis maken met elkaar.

Respect, begrip en afstemming begint ten slotte bij de ander beter leren kennen. Feitelijk door samen ‘buiten te spelen’ creëren we meer samenhorigheid en respect.

Het totale concept wordt gecoördineerd en georganiseerd door onze organisatie. We hebben alle expertise en mogelijkheden in huis om een volledig verzorgd event neer te zetten. Wel gaan we altijd uit van de ‘eigen kracht’ die een wijk tot zijn beschikking heeft. Welke sporters, verenigingen, betrokkenen kunnen een bijdrage leveren aan de beweegactiviteiten? Welke middelen heeft de gemeente of school zelf voorhanden? Wij brengen samen en verbinden.

De boodschap en de kernwaarden vanuit ‘Pest Mij Maar’ laten we samen met de wijk, tot leven komen, zodat daarna de eerste handvatten en verbindingen aanwezig zijn, om op eigen kracht verder te werken aan respect, emancipatie en sportiviteit. Lees hier meer over dit programma.

Yes You Can!

‘Yes You Can!’ het Buddy Programma van ‘Pest Mij Maar’

Bij ‘Yes You Can!’ gaan we uit van de mogelijkheden van kinderen en jongeren tussen de 8 en de 16 jaar, met een zichtbare,- onzichtbare beperking, uit het BAO, het VO, het SBO en het VSO die tijdens ons programma gaan samenwerken met Buddy’s uit het Regulier Onderwijs.

Henk Pieterse, oprichter van de ‘Pest Mij Maar Tour’ kwam in de eerste 10 jaar, te vaak kinderen en jongeren tegen die op de bank zaten tijdens zijn clinics. Door de simpele vraag te stellen: “wat kan je wel”, “doe gewoon mee totdat je het niet meer kan” en “hoe kunnen wij dit als groep samen mogelijk maken” wist hij jaarlijks ruim 450 kinderen, alsnog, deel te laten nemen aan zijn sportclinics, allen binnen hun eigen mogelijkheden.

Met sport als middel, stimuleren we iedereen in het ontdekken van hun mogelijkheden. Doordat we integratie toepassen met het regulier onderwijs, hebben we het format in een Buddy Traject kunnen gieten waardoor alle deelnemers succeservaringen beleven! Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. De Buddy’s uit het reguliere onderwijs beleven hun succeservaringen op sociaal en mentaal vlak, door zich in te zetten voor hun teamgenoten uit het speciaal onderwijs.

Tegelijkertijd beleeft de deelnemer uit het speciaal onderwijs, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om te sporten/bewegen. Ze worden niet langer in een uitzonderingspositie gezet, maar betrokken bij de groep waardoor ze een teamgenoot worden i.p.v. toeschouwer.

Bij dit programma gaan we dus ook uit van de kernwaarden en de visie vanuit ‘Pest Mij Maar’. Wilt u meer weten over dit programma, lees dan hier verder.